• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Русский
 • Кыргыз
Тарифи консульського збору
Опубліковано 04 жовтня 2023 року о 00:00

ТАРИФИ
консульського збору, що справляються за вчинення консульських дій

у Посольстві України в Киргизькій Республіці

з 04 липня 2023 року

№ з/п

Назва консульських дій

Тарифні ставки

у доларах США*

у сомах**

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років)

90

7 848

2

Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років

40

3 488

3

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

2 616

4

Продовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

30

2 616

5

Прийняття на консульський облік

20

1 744

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

1

Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням

80

6 976

2

Оформлення поновлення у громадянстві України

150

13 080

3

Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

2 616

4

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

2 616

5

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

2 616

6

Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

2 616

7

Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

2 616

8

Оформлення встановлення належності до громадянства України

80

6 976

9

Оформлення виходу з громадянства України

300

26 160

10

Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи)

30

2 616

11

Видача довідки про належність до громадянства України

20

1 744

12

Видача довідки про неналежність до громадянства України

20

1 744

13

Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном

200

17 440

14

Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію

400

34 880

IІІ. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ

1

Витребування документа та його видача

20

1 744

2

Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача

50

4 360

3

Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи)

30

2 616

ІV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

1

Легалізація документа фізичної особи (за документ)

50

4 360

2

Легалізація документа юридичної особи (за документ)

100

8 720

V. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1

Державна реєстрація шлюбу

100

8 720

2

Державна реєстрація розірвання шлюбу:2.1

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

150

13 080

2.2

на підставі рішення суду

160

13 952

2.3

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними

30

2 616

3

Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

8 720

4

Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

17 440

5

Прийом заяви про внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання

30

2 616

6

Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення

50

4 360

7

Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану

50

4 360

8 Розгляд заяви про видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 10 872

VІ. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:1.1

посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США  5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

1.2

посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1.3

посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

50

4 360

1.4

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: 


дітям, другому з подружжя, батькам
30 2 616

іншим особам
60 5 232

1.5

посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: 
дітям, другому з подружжя, батькам
30
2 616

іншим особам
60 5 232

1.6

посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5

1.7

посвідчення інших довіреностей

30

2 616

1.8

посвідчення заповітів

30

2 616

2

Ужиття заходів щодо охорони спадкового майна

100

8 720

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

30

2 616

5

Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку)

10

872

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача

20

1 744

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

40

3 488

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) 

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

40

10

3 488

872

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

20

1 744

10

Посвідчення факту перебування громадянина в певному місці

20

1 744

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

20

1 744

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

20

1 744

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США  

14

Прийняття на зберігання документа

15 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався 

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США  і не більше 200 дол. США 

16

Вчинення морських протестів

150

13 080

17

Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа

20

1 744

18

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

30

2 616

VII. ІНШІ ДІЇ

1

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

150

13 080

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

50

4 360

3

Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безоплатно (щодо кожної особи окремо)

30

2 616

 ___________

*Зазначаються тарифні ставки консульського збору за вчинення консульських дій, затверджені у доларах США, згідно з додатком 2 до Положення про консульський збір України.
**Зазначається обмінний курс національної валюти до долара США, встановлений центральним (національним) банком або (в окремих випадках) комерційним банком держави місцезнаходження (держави зони відповідальності), на день затвердження тарифів.

Офіційний курс долара США Національного банку КР станом на 03.07.2023 року становить: 1 долар США = 87,20 сомів.


Терміни вчинення консульських дій: 

1. Паспортні дії.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється протягом трьох місяців після оформлення анкети. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення паспорта продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді, але не може перевищувати три місяці. Посвідчення на повернення в Україну вчиняється в день подання громадянином відповідної заяви-анкети, необхідних документів та оплати консульського збору. У разі необхідності здійснення запитів до компетентних органів, термін оформлення посвідчення особи на повернення в Україну продовжується на термін, необхідний для отримання відповіді.

Оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон регулюється  Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особи чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року зі змінами, Законом України «Про порядок виїзду з України та в’їзду в Україну громадян України» від 21 січня 1994 року зі змінами, Постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 року № 152 зі змінами «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення».


2. Дії з питань громадянства та постійного проживання.

Документи приймаються до опрацювання в день звернення, у разі подачі повного пакету документів та сплати консульського збору.

Питання громадянства України регулюються Конституцією України та Законом України «Про громадянство України» в редакції від 18.01.2001р. Процедури та порядок вчинення дій з питань громадянства визначені Порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року №215 (в редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 року №588/2006).

Дії з питань оформлення дозволу на постійне проживання за кордоном, громадянства, імміграції в Україну тощо вчиняються у строки, передбачені наступними нормативно-правовими актами України: Порядком провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, затвердженого наказом МЗС від 22.12.2017 № 573, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 18.01.2018 за № 77/31529.


3. Візові операції. 

Оформлення віз у звичайному порядку –  до 10 робочих днів з дати отримання візової анкети, документів, необхідних для оформлення візи, та оплати консульського збору, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Строк розгляду звернення про оформлення візи може бути продовжено до тридцяти календарних днів у разі необхідності проведення подальшої перевірки зазначених документів.

У терміновому порядку – до 5 робочих днів. Термінове оформлення візи здійснюється за бажанням іноземця/особи без громадянства та у разі наявності такої можливості.

 • Оформлення віз регулюється Правилами оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» та внесенням до «ІТС Віза» відповідних змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 року №118.


4. Дії з витребування документів, інформації.

До дій з витребування документів терміновий тариф консульського збору не застосовується. За витребування документів стягується консульський збір відповідно до тарифів консульського збору. У разі відсутності в архівах відповідних архівних даних, консульський збір не повертається.

5.Дії з питань засвідчення документів.

Засвідчення документів здійснюється у звичайному та терміновому порядках. Застосовується тариф консульського збору.

 

6. Дії з реєстрації актів цивільного стану.

Розгляд  заяв щодо реєстрації смерті та народження, а також реєстрація цих актів здійснюється в день подачі заявником необхідних документів за нульовою тарифною ставкою. Розгляд заяв щодо реєстрації та розірвання шлюбу, реєстрації зміни імені а також реєстрація цих актів здійснюється в день звернення і консульський збір стягується згідно з Тарифами.

При реєстрації актів цивільного стану консул керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Консульським статутом, Інструкцією про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних представництвах та консульських установах України, іншими актами законодавства України, які регулюють шлюбно-сімейні відносини, а також нормами, які містяться у міжнародних договорах та угодах, учасниками яких є Україна та держава перебування.


7. Нотаріальні дії.

Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається статтею 38 Закону про Нотаріат України, статтею 44 Консульського Статуту України, Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України та іншими актами законодавства України. Нотаріальне діловодство в дипломатичних та консульських установах України за кордоном ведеться виключно українською мовою.

Нотаріальне посвідчення документів проводиться в приміщенні консульського відділу без попереднього запису на загальних підставах у години прийому відвідувачів.

Усі консульські дії вчиняти після отримання повного комплекту документів, передбачених для їх вчинення і визначених відповідними нормативно-правовими актами України, та стягнення із заявників консульського збору.

При вчиненні консульської дії в терміновому порядку чи в позаробочий  час  консульський  збір справляється у подвійному розмірі.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux