• A-
  A+
 • Русский
 • Українською
 • Кыргыз
Украина жана Кыргыз Республикасынын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтык
10 декабря 2020 09:30

Соода-экономикалык кызматташтык

Украинанын Мамлекеттик статистика кызматынын маалыматы боюнча, 2020-жылынын январь-сентябрь айларында эки тараптуу товарлар жана кызматтардын тышкы соодасынын жалпы көлөмү 32,75 млн АКШ долларын түзгөн жана 2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,68 млн АКШ долларына же 8,9% көбөйгөн.

2020-жылдын жылынын январь-сентябрь айларында эки тараптуу товарлардын тышкы соодасынын жалпы көлөмү 30,84 млн АКШ долларын түзгөн жана 2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,75 млн АКШ долларына же 9,8% көбөйгөн. Товарлардын Украинадан экпорту 29,40 млн АКШ долларын түзгөн (2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,98 млн АКШ долларына же 11,3% көбөйгөн), Кыргызстандан импорт - 1,48 млн АКШ долларын түзгөн (0,24 млн. АКШ долларына же 14,2% азайган). Товарлардын соодасы боюнча Украина үчүн оң сальдо 27,97 млн АКШ долларын түзгөн.

 2020-жылынын январь-сентябрь айларында Кыргыз Республикасына украин товарларынын экспорту негизинен эт жана тамак-аш азыктарынан (жалпы экспорттун көлөмүнөн 35,3%), дары-дармектер (21,4%), даяр дан азыктары (8,4%), ядролук реакторлор, казандар жана шаймандар (6,4%), кант жана кондитердик азыктар (6,4%), кагаз жана картон (4,8%), электр машиналары (4,0%). Кыргызстандан Украинага болгон товарлардын импорту негизинен терилерден (жалпы импорттун көлөмүнөн 29,2%), эт жана жей турган субпродуктулар (20,2%), текстиль кийимдери (16,3%), жашылчалардан (11,1%), темир жолдон тышкары жер үстүндөгү транспорт (6,1%), желүүчү мөмө жана жаңгактар (5,3%).

Украиналык экспорттун жогорудагы негизги товардык позицияларынын ичинен төмөнкү товардык топтордо көлөмдүн өсүшү байкалган: эт жана жей турган субпродуктулар (2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу + 112,2%), кагаз жана картон (+ 94,5%), дары-дармектер (+39,3%), ядролук реакторлор, казандар жана машиналар (+ 31,1%), электр машиналары (+ 30,1%). Украинанын экспортунун салттуу топторунун аягында көлөмдүн төмөндөшү байкалган: кант жана кондитердик азыктар (-72,1%), даяр дан азыктары (-6,6%). Кыргызстандан импорттун негизги товардык позицияларынын ичинен желүүчү мөмө жана жаңгактардын (+194,3%) көлөмүнүн өсүшү байкалган,  башка топтордо - көлөмдөр азайган: жашылчалар (-76,5%), темир жол транспортунан тышкары жер үстүндөгү транспорту (-68,8%), терилер (-36,6%).

2019-жылдын I жарым жылдыгында Кыргызстандан Украинага эт жана жей турган субпродуктардын, ошондой эле текстиль кийимдери экспорттолгон жок.

              Украинанын Мамлекеттик статистика кызматынын маалыматы боюнча 2020-жылдын январь-сентябрь айларында кызмат көрсөтүү тармагындагы эки тараптуу сооданын көлөмү 1,91 млн. АКШ долларды түзгөн (2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5% же 0,07 млн. АКШ долларына азайган), анын ичинен Украинадан кызматтарын экспорту 1,25 млн. АКШ долларын түзгөн (0,3% азайган), Кыргызстандан импорт - 0,66 млн. АКШ доллары (9,3% азайган). Украина үчүн оң сальдо 0,59 млн АКШ долларын түзгөн.

Аталган убакыт мезгилинде Украинадан Кыргыз Республикасына кызмат көрсөтүү боюнча экспорт транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдөн (жалпы көлөмдөн 64,6% түзгөн), ишкердик кызматтарынан (20,0%), туризм кызматтарынан (5,5%), телекоммуникация, компьютердик жана маалымат кызматтарынан (5,0%) түзүлгөн. Кыргызстандан кызматтардын импорту мамлекеттик жана өкмөттүк кызматтарынан (58,6%), ишкердик кызматтарынан (27,1%), транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдөн (7,5%), туризм кызматтарынан (1,0%) түзүлгөн. Украинанын мамстатистика кызматынын билдирүүсү боюнча, статистикалык маалыматтын купуялуулугу жөнүндө «Мамлекеттик статистика» жөнүндө Украинанын Мыйзамынын сакталышын камсыз кылуу максатында айрым кызматтардын (телекоммуникация, компьютердик жана маалыматтык кызматтар) көлөмү жөнүндө маалымат жарыяланбайт.

         Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2020-жылынын январь-сентябрь айларында Кыргызстандын Украина менен тышкы соода жүгүртүүсү 43,6 млн. АКШ долларын түзүп, 2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4,9% га азайган. Кыргызстандан Украинага товарлардын экспорту 8,4 млн АКШ долларын түзгөн, 2019-жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10,4% төмөндөгөн, Украинадан Кыргызстанга товарлардын импорту 35,3 млн АКШ долларын түзгөн жана 3,5% төмөндөгөн. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмүндө Украинанын үлүшү 1,0% ды түзгөн.

         2020-жылынын январь-сентябрь айларында, «постсоветтик аймактагы» өлкөлөрдүн ичининен, Украина Кыргызстанга экспорттун көлөмү боюнча төртүнчү орунду ээледи (РФ, Казахстан жана Өзбекистандан кийин), ал эми башка өлкөлөрдүн ичининен сегизинчи орунда (РФ, Кытай, Казахстан, Туркия, Өзбекистан, АКШ жана ФРГдан кийин).

         Украинанын Мамлекеттик статистика кызматынын маалыматы боюнча, 2019-жылы Украина менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы товарлар жана кызмат көрсөтүүлөрдүн тышкы соодасынын жалпы көлөмү 42,29 млн АКШ долларын түзгөн жана 2018-жылга салыштырмалуу 9,89 миллион АКШ долларына же 30,5% көбөйгөн.

Эки тараптуу тышкы сооданын жалпы көлөмү 2019-жылы 39,69 млн АКШ долларын түзгөн жана 2018-жылга салыштырмалуу 9,59 млн АКШ долларга же 31,9% көбөйгөн. Украинадан товарлардын экспорту 37,68 млн АКШ долларын түзгөн (2018-жылга салыштырмалуу 31,7% көбөйгөн), Кыргызстандан импорт – 2,01 млн АКШ долларын түзгөн (2018-жылга салыштырмалуу 32% көбөйгөн). Товарлардын соодасы боюнча Украина үчүн оң сальдо 35,67 млн АКШ долларын түзгөн.

2019-жылы Кыргыз Республикасына украин товарларынын экспорту негизинен эт жана тамак-аш азыктарынан (жалпы экспорттун 23,3% же 8,79 млн АКШ доллары), кант жана кондитердик азыктардан (19, 4% же 7,31 млн АКШ доллары), дары-дармектер (16,4% же 6,2 млн АКШ доллары), даяр дан азыктары (9,4% же 3,53 млн АКШ доллары), электр машиналары (5,6% же 2,12 млн АКШ доллары), какао жана андан жасалган азыктар (5.1% же 1.94 млн АКШ доллары), ядролук реакторлор, казандар жана шаймандар (4, 9% же 1,84 миллион АКШ доллары). Кыргызстандан Украинага болгон товарлардын импорту негизинен жашылчалардан (жалпы импорттун 36,8% же 0,74 млн АКШ доллары), терилерден (35,9% же 0,72 млн АКШ доллары), темир жолдон тышкары жер үстүндөгү транспорт (13,5% же 0,27 млн АКШ доллары), ар кандай тамак-аш азыктары (5,5% же 0,11 млн АКШ доллары).

Украиналык экспорттун жогорудагы негизги товардык позицияларынын ичинен төмөнкү товардык топтордо көлөмдүн өсүшү байкалган: эт жана тамак-аш азыктары (2018-жылга салыштырмалуу + 92,8%), кант жана кондитердик азыктар (+ 84,3%), электр машиналар (+ 31,9%), дары-дармектер (+ 16,6%). Украинанын башка экспорттук топторунун көлөмүнүн төмөндөшү байкалган: какао жана андан жасалган азыктар (-15,5%), даяр дан азыктары (-3,9%), ядролук реакторлор, казандар жана шаймандар (-2,1%). Кыргызстандан импорттун негизги товардык позицияларынын ичинен төмөнкү товардык топтордо көлөмдүн өсүшү байкалган: жашылчалар (336 эсе), темир жолдон тышкары жер үстүндөгү транспорт (+ 18,2%), ар кандай тамак-аш азыктары (+ 9,6%), ал эми терилердин көлөмү төмөндөгөн (-26.8%). 

         Украинанын Мамлекеттик статистикалык кызматынын маалыматы боюнча, 2019-жылы кызмат көрсөтүү тармагындагы эки тараптуу сооданын жалпы көлөмү 2,6 млн АКШ долларын түзгөн (2018-жылга салыштырмалуу 13,05% же 0,3 млн. АКШ долларына көбөйгөн), анын ичинен украин кызматтарынын экспорту 1,64 млн АКШ долларын түзгөн (32,1% га же 0,44 млн АКШ доллары), Кыргызстандан импорт - 0,96 млн АКШ долларын түзгөн (21,9% га же 0,14 млн АКШ долларына төмөндөгөн). Украина үчүн оң сальдо 0,68 миллион АКШ долларды түзгөн.

Аталган убакыт мезгилинде Украинадан Кыргыз Республикасына кызмат көрсөтүү боюнча экспорт транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдөн (жалпы көлөмдөн 80,6% түзгөн), туризм кызматтарынан (6,6%), телекоммуникация, компьютердик жана маалымат кызматтарынан (6,2%), ишкердик кызматтарынан (6,1%), түзүлгөн. Кыргызстандан кызматтардын импорту ишкердик кызматтарынан (53,2%), транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдөн (5,0%), туризм кызматтарынан (2,2%) түзүлгөн. Украинанын мамстатистика кызматынын билдирүүсү боюнча, статистикалык маалыматтын купуялуулугу жөнүндө «Мамлекеттик статистика» жөнүндө Украинанын Мыйзамынын сакталышын камсыз кылуу максатында айрым кызматтардын көлөмү жөнүндө маалымат жарыяланбайт.

         Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2019-жылы Кыргызстандын Украина менен тышкы соода жүгүртүүсү 62,1 миллион АКШ долларды түзгөн, 2018-жылга салыштырмалуу 1,7 эсе көбөйгөн. Кыргызстандан Украинага товарлардын экспорту 13,6 миллион АКШ долларды түзгөн, 2018-жылга салыштырмалуу 2,1 эсе көбөйүп, Украинадан Кыргызстанга товарлардын импорту 48,5 миллион АКШ долларды түзүп, 1,6 эсе көбөйгөн. Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсүнүн жалпы көлөмүндөгү Украинанын үлүшү 0,9% ды түзгөн.

         2019-жылы «постсоветтик аймактагы» өлкөлөрдүн ичининен, Украина Кыргызстанга экспорттун көлөмү боюнча төртүнчү орунду ээледи (РФ, Казахстан жана Өзбекистандан кийин), ал эми башка өлкөлөрдүн ичининен сегизинчи орунда (РФ, Кытай, Казахстан, Туркия, Өзбекистан, АКШ жана Германиядан кийин).

         Украинанын Мамлекеттик статистикалык кызматынын 2018-жылдын 31-декабрына карата маалыматы боюнча, Украинанын экономикасына Кыргызстандан түз инвестициялардын (уставдык капиталдын) көлөмү өзгөргөн жок жана 0,2 миллион АКШ долларын түзгөн. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 1995-2018-жылдар аралыгында Украинадан Кыргызстандын экономикасына түз чет элдик инвестициялардын жалпы көлөмү 6 миллион АКШ доллардан ашкан, 2018-жылы Украинанын Кыргыз экономикасына инвестицияларынын агымы 36,6 миң АКШ долларын түзгөн.

         2019-жылдын 1-январына карата Кыргызстанда Украинанын капиталынын катышуусу менен 34 ишкана иштештеп жатат, алардын он тогузу украиналык капиталдын толук катышуусу менен.

Украина жана Кыргызстан Бүткүл Дүйнөлүк Соода Уюмуна мүчө. 2018-жылдын 22-октябрында Украина ДСУга кайрылып, Кыргызстан жана Армения Украинанын темир түтүкчөлөрүнө киргизген демпингке каршы бажы салыктары боюнча даттанууга консультация алган, анткени мындай протекционисттик чаралар ДСУнун демпингге каршы келишимине жана Тарифтер жана соода жөнүндө Башкы келишимдин VI беренесине туура келбейт.

2012-2019-жылдарда Кыргыз Республикасынын тышкы соода жүгүртүүсүнүн жана анын Украина менен соодасынын динамикасы

(Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматтары боюнча)


2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

КРнын тышкы соода жүгүртүүсү (млн. АКШ долл.)

7503,9

7993,8

7612,3

5745,8

5463,7

6272,0

6672,0

6869,3

өсүү темпи (%дар менен өткөн отчеттук жылга салыштырмалуу)

86

104,1

93,7

89

105,1

113,8

106,6

96,4

КРнын экспорту (млн. АКШ долл.)

1927,6

2006,8

1879,9

1676,3

1544,6

1790,7

1764,6

1965,5

КРнын импорту (млн. АКШ долл.)

5576,3

5987

5732,4

4069,5

3919,1

4481,3

4907,4

4903,8

КРнын Украина менен соода жүгүртүүсү (млн. АКШ долл.)

146,4

167,7

119,6

97,3

43,1

42,4

36,1

62,1

өсүү темпи (%дар менен өткөн отчеттук жылга салыштырмалуу)

113,5

114,5

71,3

81,2

44,3

98,4

85,1

170

КРнын жалпы соода жүгүртүүсүндө Украинанын салыштырма салмагы (пайыздарда)

2

2,1

1,6

1,7

0,8

0,7

0,6

0,9

КРнан Украинага товарлардын экспорту (млн. АКШ долл.)

5,2

10,3

4,6

7,9

3,2

3,5

6,4

13,6

өсүү темпи (%дар менен өткөн отчеттук жылга салыштырмалуу)

126,8

198,1

44,7

173,1

39,9

109,4

181,2

210

КРнын жалпы экпортунда Украинанын салыштырма салмагы (пайыздарда)

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,4

0,7

Украинадан КРсына товарлардын импорту (млн. АКШ долл.)

141,2

159

115

89,3

39,9

38,9

29,7

48.5

өсүү темпи (%дар менен өткөн отчеттук жылга салыштырмалуу)

113,1

112,6

72,3

77,6

44,7

97,5

76,3

160

КРнын жалпы импортунда Украинанын салыштырма салмагы (пайыздарда)

2,5

2,7

2

2,2

1

0,9

0,6

1,0

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux