Посольство України в Киргизькій Республіці

Київ 00:40

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Киргизстаном

Торговельно-економічне співробітництво

Згідно з даними Державної служби статистики України, загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Киргизькою Республікою у 2018 р. склав 32,4 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з 2017 р. на 7,8 млн. дол. США або на 19,4%.

Загальний обсяг торгівлі товарами між Україною та Киргизстаном у 2018 р. склав 30,1 млн. дол. США (зменшення на 19,3% або 7,2 млн. дол. США у порівнянні з 2017 р.), при цьому експорт товарів з України склав 28,6 млн. дол. США (на 16,6% або 5,7 млн. дол. США менше за результати 2017 р.), а імпорт товарів з Киргизстану в Україну – 1,5 млн. дол. США (зменшення на 50,0% або 1,5 млн. дол. США у порівнянні з 2017 р.). Позитивне для України сальдо – 27,1 млн. дол. США.

Український експорт товарів до Киргизької Республіки у 2018 р. складався переважно з фармацевтичної продукції (18,6% від загального обсягу експорту або 5,3 млн. дол. США), м’яса та їстівних субпродуктів (15,9% або 4,6 млн. дол. США), цукру і кондитерських виробів з нього (13,9% або 4,0 млн. дол. США), готових продуктів з зерна (12,8% або 3,7 млн. дол. США), какао та продуктів з нього (8,0% або 2,3 млн. дол. США), реакторів ядерних, котлів, машин (6,6% або 1,9 млн. дол. США), електричних машин (5,6% або 1,6 млн. дол. США) та паперу і картону (3,1% або 0,9 млн. дол. США). Імпорт з Киргизстану в Україну складався зі шкур (64,8% або 1,0 млн. дол. США), засобів наземного транспорту крім залізничного (15,1% або 0,2 млн. дол. США), реакторів ядерних, котлів, машин (6,4% або 0,1 млн. дол. США), різних харчових продуктів (5,8% або 0,09 млн. дол. США), їстівних плодів і горіхів (4,5% або 0,07 млн. дол. США) та електричних машин (2,7% або 0,04 млн. дол. США).

Серед зазначених основних товарних позицій українського експорту зростання обсягів зафіксовано у таких товарних групах: м’ясо та їстівні субпродукти
(+ 88,6% у порівнянні з 2017 р.) та готові продукти із зерна (+ 19,6%). В решті груп товарного експорту з України спостерігалося зменшення обсягів: електричні машини
(- 67,0% у порівнянні з 2017 р.), реактори ядерні, котли, машини (- 41,8%),  папір та картон (- 38,9%), какао та продукти з нього (- 27,5%), цукор і кондитерські вироби з нього (- 15,1%), фармацевтична продукція (- 1,91%). Серед згаданих основних товарних позицій киргизького імпорту зростання зафіксовано в обсягах поставок їстівних плодів і горіхів ( більше ніж в 12 разів),  реакторів ядерних, котлів, машин (+ 4,8%), шкур (+ 2,7%). Обсяги експорту з Киргизстану електричні машини зменшилися на 65,9%, різних харчових продуктів – на 40,0%, засобів наземного транспорту крім залізничного – на 8,2%. За даними Держстату України, у 2018 р. Киргизстан не здійснював експорт в Україну тютюну і його промислових замінників, що було головною статтею киргизького експорту в Україну у 2017 р. (43,1% від загального обсягу).

Згідно з даними Держстату України, загальний обсяг двосторонньої торгівлі послугами у 2018 р. склав  2,3 млн. дол. США (зменшення на 20,7% або 0,6 млн. дол. США у порівнянні з 2017 р.), з якого експорт українських послуг склав 1,2 млн. дол. США (на 29,4% або 0,5 млн. дол. США менше за 2017 р.), імпорт – 1,1 млн. дол. США (зменшення на 8,3% або 0,1 млн. дол. США у порівнянні з 2017 р.). Позитивне для України сальдо – 0,1 млн. дол. США

Український експорт послуг до КР у 2018 р. складався з транспортних послуг (78,8% або 0,94 млн. дол. США), ), послуг, пов’язаних з подорожами (9,6% або 0,12 млн. дол. США), послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних послуг (5,5% або 0,07 млн. дол. США) та ділових послуг (5,1% або 0,06 млн. дол. США). Імпорт киргизьких послуг складався з ділових послуг (54,2% або 0,58 млн. дол. США), транспортних послуг (19,4% або 0,21 млн. дол. США) та послуг, пов’язаних з подорожами (4,2% або 0,04 млн. дол. США). За інформацією Держстату України, дані щодо обсягів окремих послуг не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.

За інформацією Національного статистичного комітету Киргизстану, зовнішньоторговельний оборот Киргизстану з Україною у 2018 р. склав 36,1 млн. дол. США, зменшившись на 14,8% або 6,3 млн. дол. США у порівнянні з показником 2017 р. Серед країн СНД у 2018 р. Україна посіла п’яте місце (після РФ, Казахстану, Узбекистану та Білорусі) за обсягом експорту товарів до Киргизстану – 29,7 млн. дол. США, що менше за показник 2017 р. на 23,7% або 9,2 млн. дол. США. Україна посіла дванадцяте місце за обсягами експорту товарів до Киргизстану серед усіх держав світу (після КНР, РФ, Казахстану, Туреччини, Узбекистану, США, ФРН, Японії, Литви, Білорусі та Індії). Питома вага України у загальному зовнішньоторговельному обороті Киргизької Республіки склала 0,5%.

За даними Державної служби статистики України, станом на 01.01.2019 р. обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з Киргизстану в українську економіку не змінився і склав 0,3 млн. дол. США. Згідно з інформацією Національного статистичного комітету Киргизької Республіки, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з України в економіку Киргизстану за період 1995-2015 рр. склав понад 5,8 млн. дол. США, у 2017 р. – 0,563 млн. дол. США (зростання у 7,5 разів у порівнянні з 2016 р.).

У Киргизстані діє 32 підприємства за участю українського капіталу, з яких 15 – за повною участю капіталу з України.

Україна і Киргизстан є членами СОТ. 22.10.2018 р. Україна звернулася до СОТ щодо проведення консультації стосовно оскарження антидемпінгових мит, запроваджених Киргизстаном і Вірменією на українські сталеві труби, оскільки такі протекціоністські заходи порушують антидемпінгову угоду СОТ та положення ст. VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі (ГАТТ).

  

Динаміка зовнішньоторговельного обороту Киргизької Республіки та її торгівлі з Україною у 2012-2018 рр.

(за даними Міністерства економіки Киргизької Республіки, Національного статистичного комітету Киргизької Республіки)  

 

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

2017 р.

2018 р.

Зовнішньоторговельний оборот КР (у млн. дол. США)

7503,9

7993,8

7612,3

5745,8

5463,7

6272,0

6672,0

темп росту (у % до попереднього звітного року)

86

104,1

93,7

89

105,1

113,8

106,6

експорт КР (у млн. дол. США)

1927,6

2006,8

1879,9

1676,3

1544,6

1790,7

1764,6

імпорт КР (у млн. дол. США)

5576,3

5987

5732,4

4069,5

3919,1

4481,3

4907,4

Торговельний оборот КР з Україною (у млн. дол. США)

146,4

167,7

119,6

97,3

43,1

42,4

36,1

темп росту (у % до попереднього звітного року)

113,5

114,5

71,3

81,2

44,3

98,4

85,1

питома вага України у загальному торговельному обороті КР (у відсотках)

2

2,1

1,6

1,7

0,8

0,7

0,6

Експорт товарів з КР в Україну (у млн. дол. США)

5,2

10,3

4,6

7,9

3,2

3,5

6,4

темп росту (у % до попереднього звітного року)

126,8

198,1

44,7

173,1

39,9

109,4

181,2

питома вага України у загальному експорті КР (у %)

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,2

0,4

Імпорт товарів з України в КР (у млн. дол. США)

141,2

159

115

89,3

39,9

38,9

29,7

темп росту (у % до попереднього звітного року)

113,1

112,6

72,3

77,6

44,7

97,5

76,3

питома вага України у загальному імпорті в КР (у %)

2,5

2,7

2

2,2

1

0,9

0,6