Посольство України в Киргизькій Республіці

Київ 00:43

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Киргизькою Республікою

Українська діаспора в Киргизстані – третя за чисельністю серед країн Центральної Азії колишніх республік СРСР. У 1989 р. тут проживало 108,3 тис. За результатами перепису 2009 р., загальна кількість українців у КР складала 22,9 тис. осіб. За даними Демографічного щорічника Киргизької Республіки 2011-2015 рр., кількість українців станом на 01.01.2016 р. складала 12 691 особу. Переважна більшість етнічних українців мешкає в Бішкеку, Чуйській, Ошській та Іссик-Кульській областях.

Загалом українці почали оселятися на території Киргизстану в другій половині XIX століття після прийняття киргизами підданства Російської Імперії в кінці 1860-х рр. Масове переселення українських селян до Киргизстану розпочалося у другій половині 1890-х рр. Певний час до цього регіону спрямовувався основний потік аграрних переселенців з України. У 1897 р. на території Киргизстану вже нараховувалося 18,6 тис. українців. Перепис 1926 р. зафіксував у Киргизстані 64,1 тис. українців, які становили 6,5 % всього населення тодішньої Киргизької АРСР, а в районах їх компактного проживання – 29 % населення. Українці зосереджувалися переважно у Бішкеку, Токмаці, Караколі, а також у долині річки Чу та Іссик-Кульській улоговині. Фактор індустріалізації збільшив частку українців у 1939 р. до 137,3 тис. (9,4 % населення). За браком будь-яких умов для національно-культурного розвитку етнічна ідентичність українців втрачалася. Внаслідок цього частка осіб, які вважали українську мову своєю рідною, неухильно скорочувалась: якщо в 1926 р. вона становила 97,1 %, то в 1959 р. – вже 49,2 %, у 1989 р. – 34,1 %.

Упродовж 1989-1997 рр. з Киргизстану емігрувало майже півмільйона осіб, передусім, слов'янських національностей, а також німців і євреїв. Незважаючи на втрату переважною частиною українців Киргизстану своїх етнічних особливостей, спостерігається певна зацікавленість у відродженні української етнічної культури й мови. 

 

Культурно-гуманітарне співробітництво між Україною та Киргизькою Республікою

Розвиток співробітництва між Україною і Киргизькою Республікою у сфері культури формується з урахуванням давніх традицій культурного взаємообміну, що існують між двома країнами, та наявністю в Киргизстані досить численної української діаспори.

На радіоканалі «Достук» Громадської телерадіокорпорації Киргизької Республіки, слоган якого «Наша сила – в єдності!», виходить щотижнева радіопередача Українського товариства Киргизької Республіки (УТК) «Берегиня». Сітка мовлення радіопередачі включає пізнавальні та навчальні передачі на такі теми як українська культура, історія, мистецтво і література. Мовлення здійснюється українською мовою.

Український народний ансамбль «Барвінок», а також інші творчі колективи української діаспори у Киргизстані, зокрема, «Зачарівна пісня» (с. Петропавлівка Джайильського р-ну), «Голоса України» (с. Новопокровка Исик-Атінського району), «Калина» (с. Біловодське Джайильського р-ну), «Червона калина» (с. Полтавка Джайильського р-ну) здійснюють концертну діяльність, а також беруть активну участь у заходах культурно-гуманітарного спрямування.

Розвиваються осередки вивчення української мови та інших українознавчих дисциплін в освітніх закладах Киргизстану. Зокрема, Центром вивчення української мови і культури на базі факультету слов’янознавства Бішкекського гуманітарного університету ім. К.Карасаєва (БГУ) (відкритий у жовтні 2002 р.). Центром отримано ліцензію на викладання курсів української мови. Традиційним стало проведення «Дня України в БГУ» в рамках «Гоголівської вікторини», де студенти мають можливість за творами письменника краще дізнатися про культуру та побут українського народу, послухати мелодійні українські пісні та вірші, насолодитися українським гопаком.

В Киргизькому національному університеті ім. Ж.Баласагина (КНУ) діє Центр україністики на базі факультету російської та слов’янської філології (відкритий у січні 2009 р.), де за учбовим планом студенти вивчають українську мову як другу іноземну. Студенти вищеназваних учбових закладів приймають активну участь у заходах, які проводить Посольство України в КР, зокрема «День Соборності України», «Вечір, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка», «День вишиванки», у круглих столах, присвячених видатним датам України тощо.

Серед інших осередків вивчення української мови варто виокремити клас української мови в комплексі-гімназії с. Петрівка Чуйської області, де діє гурток з вивчення української мови.

З часу заснування дипломатичного представництва в Киргизькій Республіці між ВНЗ України та Киргизької Республіки було укладено низку двосторонніх договорів про співробітництво в сфері освіти, зокрема:

-  між Киргизьким національним університетом ім. Ж.Баласагина і Київським національним університетом ім. Т.Г.Шевченка;

- між Киргизьким державним університетом будівництва транспорту та архітектури ім. Н.Ісанова та Київським національним університетом будівництва та архітектури (липень 2018 р.);

-  між Киргизько-Турецьким університетом «Манас» та Інститутом математики при Академії наук України (м. Київ), Східноєвропейським національним університетом ім. Лесі Українки (м. Луцьк);

-  між Бішкекським гуманітарним університетом ім. К.Карасаєва та Київським національним лінгвістичним університетом, Ніжинським державним університетом ім. М.Гоголя, Полтавським національним педагогічним університетом ім. В.Короленка, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини, Чернігівським державним педагогічним університетом ім. Т.Г.Шевченко, Черкаським національним університетом ім. Б.Хмельницького, Миколаївським державним гуманітарним університетом ім. Петра Могили та Харківським інститутом управління.