Посольство України в Киргизькій Республіці

, Київ 06:02

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Киргизстаном

Торговельно-економічне співробітництво

Згідно з даними Державної служби статистики України, загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами між Україною та Киргизькою Республікою у січні-липні 2017 р. склав 23,31 млн. дол. США. Експорт товарів з України склав 21,1 млн. дол. США (зменшення на 8,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р.), імпорт з Киргизстану – 2,21 млн. дол. США (зростання на 142%). Позитивне сальдо для України в торгівлі товарами склало 18,89 млн. дол. США.

Загальний обсяг торгівлі послугами між Україною та Киргизькою Республікою у І кварталі 2017 р. склав 1,03 млн. дол. США, з яких експорт українських послуг склав 472 тис. дол. США (зменшення на 27,1%), імпорт послуг Киргизстану – 557 тис. дол. США (зростання на 24%). Від’ємне сальдо для України в торгівлі послугами склало 85 тис. дол. США.

Український експорт товарів до Киргизької Республіки у січні-липні 2017 р. складався, переважним чином, із цукру і кондитерських виробів з нього (16,1% від загального обсягу експорту), електричних машин (15,2%), реакторів ядерних, котлів, машин (12,7%), фармацевтичної продукції (12,4%), м’яса та їстівних субпродуктів (8,4%), готових продуктів із зерна (6,8%) какао та продуктів з нього (6,3%). Імпорт з Киргизстану в Україну складався з тютюну і його промислових замінників (53,7% від загального обсягу імпорту), шкур (21,7%), засобів наземного транспорту крім залізничного (5,9%), скла ти виробів з нього (5,2%), реакторів ядерних, котлів, машин (4,2%).

Серед вищезазначених основних товарних позицій українського експорту зростання обсягів спостерігалося у таких основних товарних групах: м’ясо та їстівні субпродукти (+476,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р.), реактори ядерні, котли, машини (+325,6%), електричні машини (+80,9%), фармацевтична продукція (+7,3%). Водночас у вказаному періоді спостерігалося зниження обсягів традиційних груп експорту: папір та картон (-61,9%), готові продукти із зерна (-35,1%), какао та продукти з нього (-30,9%), цукор і кондитерські вироби з нього (-23,7%). Серед вищезазначених основних товарних позицій імпорту з Киргизстану зростання обсягів спостерігалося у таких основних товарних групах: тютюн і його промислові замінники (+555,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р.), шкури (+23,1%).

Український експорт послуг до Киргизької Республіки у І кварталі 2017 р. складався з транспортних послуг (72,1% від загального обсягу), ділових послуг (12,2%), послуг, пов’язаних з подорожами (7,7%), послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (6,0%). Імпорт послуг з Киргизстану складався переважно з ділових послуг (54,9%), державних та урядових послуг (28,9%), транспортних послуг (12,7%).

За інформацією Національного статистичного комітету Киргизької Республіки, зовнішньоторговельний оборот Киргизстану з Україною у січні-липні 2017 р. склав 27,1 млн. дол. США, збільшившись на 17,8% у порівнянні з показником аналогічного періоду 2016 р. Експорт товарів з Киргизстану в Україну склав 3 млн. дол. США, збільшившись в 1,7 рази, імпорт товарів з України в Киргизстан склав 24,1 млн. дол. США, збільшившись на 13,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. Питома вага України у загальному зовнішньоторговельному обороті Киргизької Республіки склала 0,8%.

Серед країн СНД Україна посіла четверте місце (після РФ, Казахстану і Узбекистану) за обсягом експорту товарів до Киргизстану за результатами січня-липня 2017 р. та дев’яте місце за обсягами експорту товарів до Киргизстану серед всіх держав світу (після КНР, РФ, Казахстану, Туреччини, Узбекистану, США, ФРН та Кореї).

Згідно з даними Державної служби статистики України, загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Киргизькою Республікою у 2016 р. склав  44,9 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з
2015 р. на 39,8 млн. дол. США або на 46,9%.

Загальний обсяг торгівлі товарами між Україною та Киргизстаном у 2016 р. склав 42,2 млн. дол. США (зменшення на 48,1% або 39,1 млн. дол. США у порівнянні з 2015 р.), при цьому експорт товарів з України склав 40,4 млн. дол. США (на 46,5% або 35,1 млн. дол. США менше за показник 2015 р.), а імпорт товарів з Киргизстану в Україну – 1,8 млн. дол. США (зменшення на 70% або 4 млн. дол. США у порівнянні з 2015 р.). Позитивне для України сальдо – 38,9 млн. дол. США.

Український експорт товарів до Киргизької Республіки у 2016 р. складався переважно з цукру і кондитерських виробів з цукру (17,6% від загального обсягу експорту або 7,1 млн. дол. США), фармацевтичної продукції (12,1% або 4,9 млн. дол. США), какао та продуктів з нього (10,7% або 4,3 млн. дол. США), готових продуктів з зерна (9,7% або 3,9 млн. дол. США), паперу і картону (8,9% або 3,6 млн. дол. США), електричних машин (7,4% або 3 млн. дол. США), деревина і вироби з неї (5,5% або 2,2 млн. дол. США). Імпорт з Киргизстану в Україну складався зі шкур (47,4% або 840 тис. дол. США), засобів наземного транспорту крім залізничного (25% або 443 тис. дол. США) і тютюну та його промислових замінників (10,2% або 181 тис. дол. США).

Згідно з даними Державної служби статистики України, загальний обсяг зовнішньої торгівлі товарами та послугами між Україною та Киргизькою Республікою у 2016 р. склав  44,9 млн. дол. США і зменшився у порівнянні з
2015 р. на 39,8 млн. дол. США або на 46,9%.

За даними Держстату України, прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з Киргизстану в українську економіку складають 0,3 млн. дол. США. Згідно з інформацією Нацстаткому КР, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з України в економіку Киргизстану склав понад 5,8 млн. дол. США, при цьому в 2016 р. обсяг українських ПІІ в Киргизстан склав 27 тис. дол. США і збільшився на 75,2%.

Україна і Киргизстан є членами СОТ. В українсько-киргизьких торговельно-економічних відносинах застосовується режим вільної торгівлі у повному обсязі без обмежень. У лютому 2016 р. Мінекономіки Киргизстану винесло на громадське обговорення проект урядової постанови «Про схвалення проекту Закону Киргизької Республіки «Про денонсацію Угоди між Урядом Киргизької Республіки і Урядом України про вільну торгівлю, підписаної 26 травня 1995 р. в м. Мінськ».

 

Динаміка зовнішньоторговельного обороту Киргизької Республіки та її торгівлі з Україною у 2010-2016 рр.

(за даними Міністерства економіки Киргизької Республіки, Національного статистичного комітету Киргизької Республіки) 

 

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Зовнішньоторговельний оборот КР (у млн. дол. США)

4978,7

6503,4

7503,9

7993,8

7612,3

5745,8

5463,7

у т.ч. експорт КР (у млн. дол. США)

1755,9

2242,2

1927,6

2006,8

1879,9

1676,3

1544,6

темп росту (у % до попереднього звітного року)

 

127,7

86

104,1

93,7

89

105,1

імпорт КР (у млн. дол. США)

3222,8

4261,2

5576,3

5987

5732,4

4069,5

3919,1

Торговельний оборот КР з Україною (у млн. дол. США)

87,3

129

146,4

167,7

119,6

97,3

43,1

темп росту (у % до попереднього звітного року)

94,7

147,8

113,5

114,5

71,3

81,2

44,3

питома вага України у загальному торговельному обороті КР (у відсотках)

1,7

1,9

2

2,1

1,6

1,7

0,8

Експорт товарів з КР в Україну (у млн. дол. США)

5,7

4,1

5,2

10,3

4,6

7,9

3,2

темп росту (у % до попереднього звітного року)

203,6

71,9

126,8

198,1

44,7

173,1

39,9

питома вага України у загальному експорті КР (у %)

0,3

0,2

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

Імпорт товарів з України в КР (у млн. дол. США)

81,5

124,9

141,2

159

115

89,3

39,9

темп росту (у % до попереднього звітного року)

91,2

153,3

113,1

112,6

72,3

77,6

44,7

питома вага України у загальному імпорті в КР (у %)

2,5

2,9

2,5

2,7

2

2,2

1