Посольство України в Киргизькій Республіці

, Київ 04:48

Режим поїздок

Режим поїздок

Режим поїздок громадян України до Киргизької Республіки врегульований Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Киргизької Республіки про взаємні поїздки громадян від 25.02.2004р.

Угодою передбачено, зокрема, наступне. Громадяни держави однієї Сторони, у тому числі ті, які проживають в третіх державах, можуть на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон, в'їжджати, прямувати транзитом, виїжджати і перебувати на території держави іншої Сторони без віз терміном до 90 (дев'яносто) діб з дня перетину державного кордону. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї статті, може бути продовжено відповідно до законодавства і правил держави кожної із Сторін на термін не більше 30 (тридцять) діб. Документами, дійсними для виїзду за кордон, у розумінні цієї Угоди, є:

Для громадян України:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- проїзний документ дитини;

- дипломатичний паспорт України;

- службовий паспорт України;

- посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки із неї);

- посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);

- свідоцтво на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну)

Для громадян Киргизької Республіки:
      - паспорт громадянина Киргизької Республіки;
      - дипломатичний паспорт;
      - службовий паспорт;
      - свідоцтво на повернення в Киргизьку Республіку (тільки для повернення в Киргизьку Республіку).
      - посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);
      - посвідчення особи робітника поїзних бригад (за наявності маршрутних листів);
      - посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки з неї);
      - посвідчення особи співробітника міжурядового фельд'єгерського зв'язку.

Громадяни держави однієї Сторони, які в'їжджають на територію держави іншої Сторони на термін більше ніж 90 (дев'яносто) діб, або з метою працевлаштування, або на постійне проживання, зобов'язані мати візу держави, що приймає.

Громадяни держави однієї Сторони, які постійно проживають на території держави іншої Сторони, можуть виїжджати з території цієї держави і в'їжджати назад без віз, якщо вони мають документи, що підтверджують їх постійне проживання. Громадяни держави однієї Сторони, які втратили документи, зазначені в пункті 1 статті 2 цієї Угоди, на території держави іншої Сторони, зобов'язані негайно повідомити про це компетентні органи держави перебування, що видають довідку, яка підтверджує заяву про втрату документів.

Разом з цим, громадянам України слід пам’ятати, що перебування на території Киргизької Республіки, окрім зазначеної Угоди, регулюється також Законом Киргизької Республіки «Про зовнішню міграцію» №61 від 17.07.2000 та Постановою Уряду Киргизької Республіки «Про затвердження Положення про порядок реєстрації іноземних громадян та осіб без громадянства на території Киргизької Республіки» №200 від 02.05.2008 року.

Згідно із цими законодавчими актами громадяни України перебувають на території Киргизької Республіки без віз терміном до 90 днів. При цьому, в разі перебування на території республіки терміном більше 60 днів, необхідно проставити штамп (реєстрацію) в паспорті на строк до 30 днів. Після 90 днів перебування на території Киргизької Республіки (з практики – звертатися необхідно за 5 днів до закінчення терміну перебування), громадянам України необхідно звернутися за отриманням візи Киргизької Республіки до Управління паспортно-візової та реєстраційної роботи Департаменту реєстрації населення при Державній реєстраційній службі (ДРС) Уряду Киргизької Республіки.

Крім того, зважаючи на факт нехтування положеннями міжнародних угод з боку працівників окремих територіальних підрозділів ДРС та прикордонників Киргизької Республіки, та з метою уникнення накладання штрафу, доцільно здійснити реєстрацію, незалежно від терміну перебування на території республіки, у перші 5 днів перебування в Киргизстані.

 

Щодо нового Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2014 р. № 121 затверджено Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту (далі – Порядок).

З текстом постанови можна ознайомитись на веб-сторінці «Законодавство України» за адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF.

Зокрема, Порядок регулює питання надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги наступним категоріям іноземців та осіб без громадянства:

-   які тимчасово перебувають або постійно проживають на території України;

-   які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

-   стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

-   яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Порядком передбачається, що медична допомога, зокрема екстрена, надається іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше. Вартість медичної допомоги визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку, а оплата може здійснюватись у безготівковій формі або готівкою в національній валюті.

У разі укладення іноземцем або особою без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (договір страхування), оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

У разі укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та страховиком-нерезидентом гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється страховиком-резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої закладами охорони здоров’я, може здійснюватися також зазначеною в договорі страхування компанією з координації надання медичної допомоги, що провадить діяльність в Україні.

У разі, якщо вартість медичної допомоги перевищує страхову суму, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства договорів страхування, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, зокрема екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства.

У разі відмови від оплати наданої медичної допомоги питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених на цю мету у державному та місцевих бюджетах.

Медичне обстеження іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та надання їм екстреної медичної допомоги здійснюються на безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах).

Пунктом 2 згаданої постанови Уряду України визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 667 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

 


Консульский відділ Посольства України в Киргизькій Республіці
Керівник: Шинко Олександр Петрович
другий секретар з консульських питань
Адреса:

Киргизька Республіка, м. Бішкек, вул. Манас Айили, 1-А

 

Телефон: + 996 701888461
Факс: (996 312) 88 19 15
Ел. пошта: emb_kg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

Понеділок - п'ятниця: 09.00-18.00

Обідня перерва: 13.00-14.00

 


Перелік консульських дій