Посольство України в Киргизькій Республіці

, Київ 02:03

Режим поїздок

Режим поїздок

Режим поїздок громадян України до Киргизької Республіки врегульований Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Киргизької Республіки про взаємні поїздки громадян від 25.02.2004р.

Угодою передбачено, зокрема, наступне. Громадяни держави однієї Сторони, у тому числі ті, які проживають в третіх державах, можуть на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон, в'їжджати, прямувати транзитом, виїжджати і перебувати на території держави іншої Сторони без віз терміном до 90 (дев'яносто) діб з дня перетину державного кордону. Термін перебування, зазначений у пункті 1 цієї статті, може бути продовжено відповідно до законодавства і правил держави кожної із Сторін на термін не більше 30 (тридцять) діб. Документами, дійсними для виїзду за кордон, у розумінні цієї Угоди, є:

Для громадян України:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- проїзний документ дитини;

- дипломатичний паспорт України;

- службовий паспорт України;

- посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки із неї);

- посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);

- свідоцтво на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну)

Для громадян Киргизької Республіки:
      - паспорт громадянина Киргизької Республіки;
      - дипломатичний паспорт;
      - службовий паспорт;
      - свідоцтво на повернення в Киргизьку Республіку (тільки для повернення в Киргизьку Республіку).
      - посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);
      - посвідчення особи робітника поїзних бригад (за наявності маршрутних листів);
      - посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки з неї);
      - посвідчення особи співробітника міжурядового фельд'єгерського зв'язку.
Громадяни держави однієї Сторони, які в'їжджають на територію держави іншої Сторони на термін більше ніж 90 (дев'яносто) діб, або з метою працевлаштування, або на постійне проживання, зобов'язані мати візу держави, що приймає.

Громадяни держави однієї Сторони, які постійно проживають на території держави іншої Сторони, можуть виїжджати з території цієї держави і в'їжджати назад без віз, якщо вони мають документи, що підтверджують їх постійне проживання. Громадяни держави однієї Сторони, які втратили документи, зазначені в пункті 1 статті 2 цієї Угоди, на території держави іншої Сторони, зобов'язані негайно повідомити про це компетентні органи держави перебування, що видають довідку, яка підтверджує заяву про втрату документів.

Разом з цим, громадянам України слід пам’ятати, що перебування на території Киргизької Республіки, окрім зазначеної Угоди, регулюється також Законом Киргизької Республіки «Про зовнішню міграцію» №61 від 17.07.2000 та Постановою Уряду Киргизької Республіки «Про затвердження Положення про порядок реєстрації іноземних громадян та осіб без громадянства на території Киргизької Республіки» №200 від 02.05.2008 року.

Згідно із цими законодавчими актами громадяни України перебувають на території Киргизької Республіки без віз терміном до 90 днів. При цьому, в разі перебування на території республіки терміном більше 60 днів, необхідно проставити штамп (реєстрацію) в паспорті на строк до 30 днів. Після 90 днів перебування на території Киргизької Республіки (з практики – звертатися необхідно за 5 днів до закінчення терміну перебування), громадянам України необхідно звернутися за отриманням візи Киргизької Республіки до Управління паспортно-візової та реєстраційної роботи Департаменту реєстрації населення при Державній реєстраційній службі (ДРС) Уряду Киргизької Республіки.

Крім того, зважаючи на факт нехтування положеннями міжнародних угод з боку працівників окремих територіальних підрозділів ДРС та прикордонників Киргизької Республіки, та з метою уникнення накладання штрафу, доцільно здійснити реєстрацію, незалежно від терміну перебування на території республіки, у перші 5 днів перебування в Киргизстані.

 Щодо нового Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2014 р. № 121 затверджено Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають або тимчасово перебувають на території України, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту (далі – Порядок).

З текстом постанови можна ознайомитись на веб-сторінці «Законодавство України» за адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/121-2014-%D0%BF.

Зокрема, Порядок регулює питання надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги наступним категоріям іноземців та осіб без громадянства:

-   які тимчасово перебувають або постійно проживають на території України;

-   які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

-   стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

-   яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Порядком передбачається, що медична допомога, зокрема екстрена, надається іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, на платній основі, якщо законодавством або міжнародними договорами України не передбачено інше. Вартість медичної допомоги визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, у встановленому МОЗ порядку, а оплата може здійснюватись у безготівковій формі або готівкою в національній валюті.

У разі укладення іноземцем або особою без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, із страховиком-резидентом договору страхування (поліса, свідоцтва, сертифіката), що гарантує оплату вартості медичної допомоги (договір страхування), оплата зазначеної вартості здійснюється страховиком-резидентом шляхом перерахування коштів закладу охорони здоров’я, який надав медичну допомогу, за умови пред’явлення документа для оплати.

У разі укладення договорів про взаємне визнання договорів страхування між страховиком-резидентом та страховиком-нерезидентом гарантування оплати вартості медичної допомоги, наданої іноземцям або особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється страховиком-резидентом за наявності в іноземця або особи без громадянства відповідного договору страхування.

Оплата вартості медичної допомоги, наданої закладами охорони здоров’я, може здійснюватися також зазначеною в договорі страхування компанією з координації надання медичної допомоги, що провадить діяльність в Україні.

У разі, якщо вартість медичної допомоги перевищує страхову суму, іноземець або особа без громадянства сплачують різницю закладу охорони здоров’я, який її надав.

У разі відсутності в іноземця або особи без громадянства договорів страхування, а також неможливості документально підтвердити право на одержання безоплатної медичної допомоги в Україні, оплата вартості наданої медичної допомоги, зокрема екстреної, здійснюється іноземцем або особою без громадянства.

У разі відмови від оплати наданої медичної допомоги питання щодо компенсації закладу охорони здоров’я витрат, пов’язаних з її наданням, вирішується за участю відповідних іноземних представництв в Україні.

Іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, іноземцям та особам без громадянства, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, медична допомога надається за рахунок бюджетних коштів, передбачених на цю мету у державному та місцевих бюджетах.

Медичне обстеження іноземців та осіб без громадянства, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та надання їм екстреної медичної допомоги здійснюються на безоплатній основі (за рахунок бюджетних коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах).

Пунктом 2 згаданої постанови Уряду України визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 667 «Про затвердження Порядку надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». 

До уваги громадян України, які планують поїздку до Киргизької Республіки!

Режим в'їзду: Безвізовий до 90 діб (за закордонними паспортами). Угода, що регулює режим взаємних поїздок: Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Киргизької Республіки про взаємні поїздки громадян від 25.02.2004р. У разі, якщо запланований термін перебування в Киргизькій Республіці  перевищує 90 днів необхідно оформити одну із нижче наведених віз.

5 квітня 2017 року вводиться в дію нова Інструкція про порядок оформлення та видачі віз для в’їзду до Киргизької Республіки.

Загальна інформація про візи

Продовження візи та термін її дії

Необхідні документи

Візи діляться на наступні категорії і типи:

- дипломатичні візи – тип «D»;

- службові візи – тип «O»;

- інвестиційні візи - тип «І»;

- трудові візи - типи "W1» та "W2";

- навчальні візи - тип " S»;

- ділові візи - тип «В»;

- водійські візи - тип "Т";

- приватні візи - типи  "Р1", «Р2" і "Р3";

- туристичні візи - тип " TS»;

- релігійні візи - тип " R»;

- сімейні візи – тип «F»;

- транзитні візи – тип «TR»;

- виїзні візи – тип «L».

У залежності від кратності поїздок візи діляться на:

- одноразові - тільки для одноразової поїздки до КР і виїзду з неї;

- дворазові - дві поїздки до КР і виїзду з неї;

- багаторазові - на багаторазові поїздки до Киргизької Республіки і виїзду з неї.

В залежності  від кількості користувачів візи підрозділяються в такий спосіб:

1) індивідуальні - видається заявнику індивідуально;

2) групові – видаються заявнику у складі туристичної групи до 15 осіб.

За оформлення віз та візової підтримки стягуються консульські збори у відповідності до постанови Уряду КР «Про консульські збори і збір за фактичні витрати» від 18 грудня 2012 року № 839.

Терміни оформлення, видачі та продовження візи становлять не більше ніж 7 робочих днів та 3 робочих днів для електронної візи з дати отримання всіх необхідних документів, передбачених цією Інструкцією, які оформлені належним чином.

Термін дії візової підтримки, яка видана у випадку резервної роботи порталу «Е-віза», становить 90 днів з дати її оформлення, без права на повторне використання. Цей термін не підлягає поновленню у випадку переадресування візової підтримки  у зв'язку зі зміною місця отримання візи.

 Візи категорії ділова (типу "B"), приватна (типу "Р1"), навчальна (типу "S") та туристична ("TS") при первинній видачі оформлюються терміном на 90 днів, незалежно від заявлених термінів перебування на території Киргизької Республіки.

На території Киргизької Республіки візи всіх категорій і типів зміні не підлягають, за винятком отримання інвестиційної візи (типу «І»).

  На території Киргизької Республіки дипломатична віза (тип «D»), службова віза (тип "O"), трудова віза (типу "W1" і "W2»), навчальна віза (типу"S"), приватна віза (типу"P2"), сімейна віза (типу"F") можуть бути продовжені на умовах і в терміни, передбачені цією Інструкцією.

   Особі, яка порушила строки та правила перебування в Киргизької Республіки, Консульська служба та представництвом МЗС не території КР оформлюється виїзна віза.  

Категорії, типи та терміни дії віз

Дипломатична віза (тип "D") оформлюється іноземному громадянину – власнику дипломатичного паспорту, який в’їжджає до Киргизької Республіки у службових справах.

Дипломатична віза оформлюється:

-        главам іноземних держав, урядів, членам родин таких осіб, які слідують з ним, а також членам іноземних офіційних делегацій - багаторазова віза не термін до 30 днів, якщо інше не передбачено міжнародним договором, який набрав чинності, учасницею якого є Киргизька Республіка, або відповідно до принципу взаємності;

- особі, яка займає дипломатичну  або консульську посаду в дипломатичному представництві або консульській установі іноземної держави, посадовій особі представництва міжнародної організації в Киргизької Республіки, яка користується імунітетом та привілеями в Киргизькій Республіці, а також членам її сім'ї (подружжя і діти до 18 років, а також батькам, які знаходяться на утриманні), тім, хто користується дипломатичними привілеями та імунітетами, - багаторазова віза строком до 1 року, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, учасницею якого є Киргизька Республіка, або відповідно до принципу взаємності;

- іноземному дипломатичному кур'єру - одноразова,  дворазова чи багаторазова віза на строк до 90 днів, якщо інше не передбачено чинним міжнародним договором, учасником якого є  Киргизька Республіка або відповідно до принципу взаємності.

Якщо іноземний громадянин не має дипломатичного паспорту, Киргизька Республіка, у відповідності до чинного міжнародного договору, учасницею якого вона є, визнає дипломатичний статус, йому оформлюється дипломатична віза.  

Службова віза (типу "O")

 видається іноземному громадянину – власнику службового/офіційного паспорту, який в’їжджає до Киргизької Республіки у службових справах.

Службова віза оформлюється:

-        іноземному громадянин, що прибуває на запрошення державних органів Киргизької Республіки у службових справах, - одноразова, дворазова чи багаторазова віза на строк до 90 днів;

- члену адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу дипломатичного представництва та консульської установи іноземної держави в Киргизькій Республіці, або працівника офісу міжнародної організації в Киргизькій Республіці, а також членам його родини (подружжя  і діти віком до 18 років, а також батькам, які знаходяться на утриманні), -  багаторазова віза строком до 1 року, якщо інше не встановлено чинним міжнародним договором, учасницею якого є Киргизька Республіка або відповідно до принципу взаємності;

- іноземному кур'єру, який перевозить дипломатичну пошту, якщо він не має дипломатичного паспорту одноразова, дворазова чи багаторазова віза на строк до 90 днів, якщо інше не встановлено чинним міжнародним договором, учасницею якого є Киргизька Республіка або відповідно до принципу взаємності.

Якщо за іноземним громадянином, який не має службового/офіційного паспорту, Киргизька Республіка, в порядку встановленому чинним міжнародним договором, учасницею якого є Киргизька Республіка, визнає офіційний статус, йому оформлюється службова віза.

Інвестиційна віза (типу "І")

видається  інвестору або керівнику іноземної інвестиційної компанії та членам його сім'ї (подружжя, неповнолітні діти та батьки на утриманні), який здійснює інвестиційну діяльність в Киргизькій Республіці та надав необхідні підтверджуючі документи, про внесок в економіку Киргизької Республіки, грошові кошти та матеріальні цінності мають бути еквівалентні сумі 10 (десять) мільйонів сомів і призначені для розвитку промислового виробництва, сільського господарства, банківської справи, енергетики, розвитку освітніх, медичних та інженерно-будівельних програм, а також інформаційно-комунікаційних технологій, -

Інвестиційні візи (тип, "І") може бути видана повторно на строк до 3 років при наявності позитивного висновку уповноваженого органу у сфері інвестиційної політики про відповідність заявника статусу інвестора.

Робоча віза (типу "W1")

 видається заявнику для отримання дозволу на роботу або підприємницьку діяльність на території Киргизької Республіки.

 

 

 

 

 

 

Робоча віза (типу «W2»)

видається заявнику, для якого у відповідності до Закону КР «Про зовнішню трудову міграцію» передбачено інший порядок здійснення трудової діяльності, без отримання дозволу на роботу, на строк до 90 днів.

.

Навчальна віза (типу «S»)

видається заявнику, який прибуває до Киргизької Республіки для навчання на строк до 90 днів.

.

 

Приватна віза (типу «Р1»)

видається заявнику без права здійснювати трудову чи підприємницьку діяльність, а також інших дії, які пов’язані з отриманням прибутку на території Киргизької Республіки, який в’їжджає до Киргизької Республіки за різної мети приватного характеру, відвідування родичів і друзів, отримання медичних послуг на строк до 90 днів. Приймаюча сторона  або сам заявник беруть на себе зобов’язання покривати усі витрати за перебування  у Киргизькій Республіці, у тому числі витрати на можливе лікування та можливе видворення з Киргизької Республіки.

Приватна віза (типу «P2»)

видається заявнику, який в’їжджає до Киргизької Республіки з метою реєстрації шлюбу з громадянином (-кою) Киргизької Республіки, возз’єднання сім’ї, на тимчасове або постійне місце проживання, отримання статусу біженця, на строк до 90 днів.

 

Релігійна віза (типу «R»)

видається місіонеру, який планує відвідати Киргизьку Республіку по лінії співробітництва з релігійними організаціями, за наявності дозволу, виданого уповноваженим державним органом у справах релігії на строк до 60 днів.

Сімейна віза (типу «F»)

видається членам сім’ї заявника (подружжя, неповнолітні діти та батьків, які знаходяться на утриманні), який знаходиться на території Киргизької Республіки з трудовою візою категорії (типу «W» 1 та «W2»), навчальною (типу «S»), або на підставі виду на проживання, на строк до 1 року з можливістю щорічного продовження і без права на трудову діяльність.

Виїзна віза (типу «L»)

видається заявнику для виїзду з Киргизької Республіки зі строком дії  до  10 днів, у наступних випадках:

- порушення періоду і правил перебування, визначеного візою або безвізовим режимом, у відповідності до законодавства Киргизької Республіки;

- відмова в оформленні чи скасуванні дозволу на роботу;

- відмова в оформленні, продовженні або скасуванні тимчасового чи постійного виду на проживання;

      - відмова в продовженні терміну дії візи;

- припинення навчання або відчислення з навчального закладу, зареєстрованого на території Киргизької Республіки, і закінчення навчання;

- припинення діяльності в сфері інвестиційної політики, підтвердженої державним органом у сфері інвестиційної політики;

- звернення особи, яка шукає притулок, яка має статус «кайрилман» або яку визнано біженцем, у випадку добровільної бажання залишити територію Киргизької Республіки, на основі узгодження з органами національної безпеки;

- відсутність можливості у члена туристичної групи залишити територію Киргизької Республіки в складі групи у зв’язку з проходженням амбулаторного лікування, участі в слідчих і судових заходах. Решта членів туристичної групи при виїзді з Киргизької Республіки надають державному органу у сфері охорони державного кордону підтверджуючі документи, які видані установами охорони здоров’я, правоохоронними і судовими органами Киргизької Республіки.

За наявності підтверджуючих документів, виданих установами хорони здоров’я, уповноваженими державними органами, відповідальних за питання національної безпеки/внутрішніх справ, дозволяється повторне оформлення виїзної візи у наступних випадках:

- захворювання, отримання травми або каліцтва, коли заявник  не має здатності рухатися самостійно;

- потреба в за участі заявника у слідчих і судових заходах.

Одночасно з оформленням виїзної анулюється наявна діюча віза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження візи «D» здійснюється на термін акредитації або до 1 року чи на засадах взаємності, з внесенням даних до Інформаційної системи (далі – ІС).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віза типу «О» продовжується на термін акредитації, або  до 1 року чи на засадах взаємності, з внесенням даних до ІС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віза типу «І» - видається як багаторазова віза терміном на строк до 3 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ця віза “W1”дає заявнику право на в’їзд до Киргизстану на строк до 90 днів, без права на працю або підприємницьку діяльність на території КР. З отриманням дозволу на роботу Консульською службою та представництвами МЗС на території КР видається заявнику багаторазова трудова віза (типу «W1») на строк дії дозволу на роботу з правом щорічного продовження. 

 

Робоча віза (типу «W2») підлягає щорічному продовженню на території КР Консульською службою та представництвами МЗС на підставі довідки уповноваженого органу у сфері міграції чи акредитації (для журналістів та кореспондентів) на термін до 1 року.

 

Навчальна віза (типу «S») на території КР підлягає продовженню на строк до 1 року в разі навчання у вищих навчальних закладах КР або на термін  навчального курсу, заявленого навчальним закладом Киргизстану, зареєстрованого на території Киргизької Республіки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приватна віза (типу «P2») на території КР підлягає продовженню строком до 6 місяців з можливістю подальшого оформлення виду на проживання у відповідності  до законодавства Киргизької Республіки. У разі потреби, особі, яка визнана біженцем, за наявності підтверджуючих  документів, і за узгодження  з органами національної безпеки, видається в’їзна віза (типу «P2») на строк до 90 днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, необхідних для отримання візи і продовження її терміну дії, залежно від категорії та типу візи:

 

 

 

 

Для дипломатичної візи (типу «D»):

- копія дипломатичного паспорту;

- копія акредитаційної картки (у разі продовження візи);

- письмове звернення зовнішньополітичного відомства іноземної держави, дипломатичного представництва, консульської установи чи міжнародної організації у Киргизькій Республіці, а також державних органів Киргизької Республіки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для службової візи (типу "O»):

- копія службового паспорту;

- копія акредитаційної картки (у разі продовження візи);

- письмове звернення зовнішньополітичного відомства іноземної держави, дипломатичного представництва, консульської установи чи міжнародної організації у Киргизькій Республіці, а також державних органів Киргизької Республіки;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для інвестиційної візи (типу «І»):

- копія проїзного документу;

- письмове звернення уповноваженого державного органу у сфері інвестиційної політики, підписане  керівником або заступником керівника цього державного органу;

- висновок державного орган у сфері інвестиційної діяльності на відповідність апліканта статусу інвестора (у разі повторної видачі віз);

 

 

 

 

 

 

Для робочої візи (типу "W1"):

- копія проїзного документа;

-письмове звернення роботодавця з додатками копій установчих документів, свідоцтво про реєстрацію в органах юстиції;

- особисте звернення заявника, який має намір здійснювати на території КР індивідуальну підприємницьку діяльність;

-дозвіл на роботу – документ установленого зразку, що підтверджує право іноземного громадянина  та осіб без громадянства на здійснення в КР трудової або індивідуальної підприємницької діяльності, який виданий уповноваженим державним органом у сфері міграції відповідно до законодавства КР (у разі продовження візи).

Для робочої візи (типу "W2"):

- копія проїзного документу;

- письмове звернення державного органу Киргизької Республіки, або письмове запрошення юридичної особи, зареєстрованої на території Киргизької Республіки з копіями установчих документів;

- довідка уповноваженого державного органу в галузі міграції, або на основі документа про акредитацію журналістів або кореспондентів (у разі продовження візи);

Для навчальної візи (типу "S»):

- копія проїзного документу;

- письмове звернення керівника освітнього закладу, зареєстрованого на території Киргизької Республіки;

- копія індивідуального договору між заявником та освітнім закладом, зареєстрованим на території Киргизької Республіки (у разі продовження візи);

Для приватної візи (типу "P1"):

- копія проїзного документу;

- клопотання громадянина Киргизької Республіки з додатком копії національного паспорту (ID-картка);

- копію документу, який виданий уповноваженою особою, про підтвердження постійного проживання на території Киргизької Республіки;

- довідка з місця роботи про заробітну плату або інший документ про матеріальне забезпечення сторони, яка запрошує;

- запрошення або підтвердження організації охорони здоров'я, зареєстрованої на території Киргизької Республіки, із зазначенням терміну лікування, його вартості, необхідності у супроводжуючих особах (з метою отримання медичних послуг);

- документи, що підтверджують попередню оплату за лікування або можливість її подальшої сплати (з метою отримання медичних послуг);

Для приватної візи (типу "P2"):

- копія проїзного документу;

- клопотання громадянина Киргизької Республіки з додатком копії національного паспорту (ID-картка);

- копія документу, виданого уповноваженою особою, що підтверджу постійне проживання на території Киргизької Республіки;

- свідоцтво про шлюб або інших документи, які підтверджують родинні відносини апліканта з громадянином Киргизької Республіки;

- довідка з місця роботи про заробітну плату або інший документ, який підтверджує матеріально-фінансову спроможність сторони, яка запрошує;

- документ про розгляд клопотання заявника про отримання виду на проживання або прийняття до громадянства (у разі продовження візи);

- клопотання державного органу у галузі міграції та особисте звернення особи, визнаної біженцем (у разі виїзної/в’їзної візи);

Для релігійної візи (типу «R»):

- копія проїзного документу;

- запрошення, яке видане уповноваженим державним органом з питань релігії, із зазначенням призначенням мети і терміну перебування заявника в Киргизькій Республіці;

Для сімейної візи (типу «F»):

- копія проїзного документу;

- заява іноземного громадянина;

- клопотання організації, яка приймає;

- копії документів, що засвідчують родинні стосунки між заявником та членами його сім'ї;

Для виїзної візи (типу "L»):

- копія проїзного документу;

- листи органу національної безпеки, внутрішніх справ, уповноваженого державного органу у сфері міграції.

 

 До уваги громадян України, які бажають відвідати Киргизьку Республіку

У відповідності до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Киргизької Республіки про взаємні поїздки громадян ( Угоду затверджено Постановою КМ N 719 ( 719-2004-п ) від 02.06.2004)  громадяни держави однієї Сторони, у тому числі ті, які проживають в третіх державах, можуть на підставі документів, дійсних для виїзду за кордон, в'їжджати, прямувати транзитом, виїжджати і перебувати на території держави іншої Сторони без віз терміном до 90 (дев'яносто) діб з дня перетину державного кордону. Термін перебування може бути продовжено відповідно до законодавства і правил Киргизької Республіки на термін не більше 30 (тридцять) діб. Продовження терміну перебування, як правило,  можливе в разі працевлаштування.

Документами, дійсними для виїзду за кордон, у розумінні цієї Угоди, для громадян України, є:
     - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
     - проїзний документ дитини;

     - дипломатичний паспорт України;

     - службовий паспорт України;

     - посвідчення особи моряка (за наявності суднової ролі або виписки із неї);

     - посвідчення члена екіпажу повітряного судна (за наявності запису в польотному завданні);

     - свідоцтво на повернення в Україну (тільки для повернення в Україну).

 Громадяни України, які в'їжджають на територію Киргизької Республіки на термін більше ніж 90 (дев'яносто) діб, або з метою працевлаштування, або на постійне проживання, зобов'язані мати візу Киргизької Республіки, яку можна отримати в Посольстві Киргизької Республіки в Україні:

м .Київ, вул.Павловська 26/41, секція 5/А, офіс 108

Приймальня: +38-044-500-59-36

Тел/факс: +38-044-500-59-36

Консульський відділ: +38-044-500-59-34

email: embassy.kg.kiev@silvercom.net

Посольство працює з понеділка по п’ятницю, субота та неділя – вихідні.

Часи роботи: з 9.00 до 18.00. Обідня перерва – 13.00-14.00

Для працевлаштування, громадяни мають оформлювати дві візи:

перша - робоча віза типу "W1", видається заявнику для отримання дозволу на роботу або підприємницьку діяльність на території Киргизької Республіки. Віза типу "W1" оформлюється як одноразова і дає заявнику право на в’їзд до Киргизстану  на строк до 90 днів без права на працю або підприємницьку діяльність на території КР;

друга  - з отриманням дозволу на роботу Консульською службою та представництвами МЗС на території КР видається заявнику багаторазова трудова віза типу «W1» на строк дії дозволу на роботу з правом щорічного продовження. 

 Перелік необхідних документів для отримання Дозволу на залучення та використання іноземної робочої сили та Дозволу на роботу для іноземних громадян та осіб без громадянства на право здійснювати трудову діяльність на території Киргизької Республіки

Документи для отримання дозволу на залучення та використання іноземної робочої сили і дозволу на роботу (персональні картки) приймаються в електронному або паперовому виді. Прийом документів в електронному виді здійснюється з використанням мережі Інтернет на електронну пошту Служби. Кожен документ має бути підписаним електронним цифровим підписом заявника.

а) Документи на отримання дозволу на залучення та використання іноземної робочої сили:

 1. Заява на залучення та використання ІРС на бланку (встановленого зразку);
 2. Довідка-обгрунтування щодо необхідності залучення іноземної робочої сили (з обов’язковим наведенням наступної достовірної інформації: засновники, вид, місце і період діяльності, чисельність залучених місцевих громадян КР, відрахування до податкової служби і соціальний фонд КР згідно зі зразком);
 3. Гарантійний лист про надання інформації до територіальних органів Міністерства праці і соціального розвитку КР про наявність вакантних посад;
 4. Ліцензія на здійснення діяльності з відповідними додатками (у разі ліцензованої діяльності);
 5. Свідоцтво про державну реєстрацію (нотаріально засвідчена копія);
 6. Затверджений штатний розклад.

 б) Документи на отримання дозволу на роботу (персональні картки):

 1. Заява на іноземного працівника на бланку (встановленого зразку);
 2. Анкета іноземного працівника на бланку (встановленого зразку);
  1. Нотаріально засвідчений переклад копії паспорту іноземного громадянина з діючою візою (категорія I, В 1, В 2, W 1, W 2.) або реєстрацією;
  2. Копія диплому (нотаріально засвідчений переклад) (у сфері освіти, медицини, фармацевтики і юриспруденції);
  3. Копія трудового контракту роботодавця з іноземним робітником (із зазначенням строку дії та займаної посади);
  4. Кольорові фото, матові з кутом на білому фоні (розмір 3х4) 2 шт.;
  5. Медична довідка про аналіз крові на ВІЧ - інфекція міжнародного зразку  (Республіканський центр ВІЛ м. Бішкек вул. Логвиненко, 8 перетинає вул. Боконбаєва);

 При здачі більше 3 (трьох) анкетних даних необхідна електронна версія даних у формі таблиці із зазначенням найменування організації, П.І.Б. іноземного спеціаліста, дата народження, № паспорту, громадянство і посада.

 ДО УВАГИ: За необхідності, у процесі прийняття рішення міжвідомча дозвільна комісія може вимагати від заявника додаткових документів.

Громадяни України, які постійно проживають на території Киргизстану, можуть виїжджати з території цієї держави і в'їжджати назад без віз, якщо вони мають документи, що підтверджують їх постійне проживання.
Громадяни України в'їжджають, виїжджають, прямують транзитом територією Киргизстану через прикордонні пункти пропуску, відкриті для міжнародного сполучення.

Громадяни України зобов'язані при перетині кордону Киргизької Республіки і під час перебування на її території дотримуватися чинного законодавства і встановлених правил перебування для іноземців цієї держави. В разі порушення міграційних правил і терміну перебування на території Киргизстану складається акт про адміністративне порушення і стягується штраф з в розмірі 10 000 сомів (1 дол. США = 68 сомів).

19 грудня 2016 року набрала чинності Постанова Уряду КР №689 «Про питання реєстрації іноземних громадян та осіб без громадянства на території Киргизької Республіки». Постановою затверджено Перелік іноземних держав із зазначенням термінів звільнення іноземних громадян та осіб без  громадянства, які прибувають до Киргизької Республіки, від реєстрації за місцем перебування в уповноважених державних органах, а також в готелях.

На 77 позиції цього Переліку зазначена Україна, громадяни якої звільняються від реєстрації терміном на 90 днів з дня перетину кордону. Якщо термін перебування осіб, передбачених Переліком, на території Киргизької Республіки перевищує строки, що зазначені в Переліку, вони мають зареєструватися за місцем перебування у відповідності до чинного Порядку. Тобто, громадяни України, які планують перебувати на території Киргизької Республіки більше ніж визначено в Переліку, мають  через кожні 90 днів перетинати кордон, або ж придбати в’їздну візу (в Посольстві КР в Україні чи в Генеральному консульстві КР в м.Алмати), термін дії якої можливо продовжувати в Департаменті консульської служби МЗС КР. У разі звернення іноземного громадянина чи особи без громадянства, а також приймаючої сторони до уповноваженого державного органу у сфері реєстрації населення після визначених законодавством строків, якими дозволено перебувати на території Киргизької Республіки без реєстрації, або у разі закінчення строку реєстрації, співробітник державного органу у сфері реєстрації населення здійснює реєстрацію у визначеному порядку і протягом одного робочого дня направляє повідомлення до органів внутрішніх справ для складання протоколу про адміністративне правопорушення зазначених осіб.

Постанову можливо знайти за посиланням: http://www.gov.kg, Постанова Уряду КР №689 від 19.12.2016 року «О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики»

Підтвердженням дати прибуття в Киргизстан є проїздні квитки та/або відмітка про перетин кордону, яка проставляється в паспорт громадянина України в пункті пропуску через державний кордон Киргизстану.


Консульский відділ Посольства України в Киргизькій Республіці
Керівник: Шинко Олександр Петрович
другий секретар з консульських питань
Адреса:

Киргизька Республіка, м. Бішкек, вул. Манас Айили, 1-А

 

Телефон: + 996 701888461
Факс: (996 312) 88 19 15
Ел. пошта: emb_kg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

Понеділок - п'ятниця: 09.00-18.00

Обідня перерва: 13.00-14.00

 


Перелік консульських дій