Посольство України в Киргизькій Республіці

, Київ 18:46

Тарифи консульського збору

 

Тарифи
 консульского збору за здійснення консульських дій
 Посольством України в Киргизькій Республіці
 з 16 квітня 2017 року

   

                             "ЗАТВЕРДЖУЮ"                                  

   
   

                              Державний секретар

   
   

                              МЗС України

   
   

                               _/підпис/___ А.І. Заяць

   
   

                             "14" квітня 2017 року

   

ТАРИФИ

   

консульського збору, що справляється

   

за вчинення консульських дій

   

у Посольстві України в Киргизькій Республіці

   

(назва закордонної дипломатичної установи)

   
     

№ з/п

Найменування консульських дій

Тарифна ставка

   

в доларах США

в  сомах

   

I. ПАСПОРТНІ ДІЇ

   

 

   

1

Розгляд заяви з клопотанням про  вчинення паспортної дії

22

1508

   

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

110

7539

   

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

165

11309

   

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

77

5278

   

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

22

1508

   

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

22

1508

   

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на поверення в Україну

11

754

   

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

22

1508

   

 

   

II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

   

 

   

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

110

7539

   

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

165

11309

   

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

33

2262

   

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

33

2262

   

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

33

2262

   

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв'язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини

33

2262

   

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

33

2262

   

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

55

3770

   

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства України

165

11309

   

10

Видача довідки про належність до громадянства України

22

1508

   

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

22

1508

   

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

110

7539

   

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

220

13708

   

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

   

 

   

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

   

 

разової

65

4455

   

 

дворазової

65

4455

   

 

багаторазової

65

4455

   

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

   

 

разової

65

4455

   

 

дворазової

65

4455

   

 

багаторазової

65

4455

   

3

Оформлення довгострокової візи (D)*:

 

   

 

багаторазової

65

4455

   

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

   

 

   

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

   

 

   

1

Розгляд заяви про витребування документа

11

754

   

2

Видача витребуваного документа

33

2252

   

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

55

3770

   

 

   

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

   

 

   

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

11

754

   

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

55

3770

   

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

165

11309

   

4

Видача довідки про засвідчення документа

22

1508

   

 

   

VІ. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

   

 

   

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

22

1508

   

2

Реєстрація шлюбу

55

3770

   

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

 

   

а)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

77

5278

   

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

110

7539

   

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

132

9047

   

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

44

3016

   

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

165

11309

   

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов'язаної з реєстрацією шлюбу

330

22618

   

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

22

1508

   

7

Видача свідоцтва у зв'язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

55

3770

   

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

44

3016

   

 

   

VII. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

   

 

   

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

 

   

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

   

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 65 дол.США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 4455 сомів

   

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 440  дол.США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 30158 сомів

   

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 22 дол.США

1 відсоток суми договору, але не менше 1508 сомів

   

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

66

4524

   

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

   

- дітям, другому з подружжя, батькам

22

1508

   

- іншим особам

55

3770

   

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

   

- дітям, другому з подружжя, батькам

55

3770

   

- іншим особам

77

5278

   

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами "г" та "ґ"

   

е)

- посвідчення інших довіреностей

33

2262

   

є)

посвідчення заповітів

33

2262

   

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

165

11309

   

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100  дол.США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 6854 сомів

   

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

110

7539

   

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

33

2262

   

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

33

2262

   

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

66

4524

   

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

55

3770

   

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

11

754

   

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

22

1508

   

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

22

1508

   

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці

33

2262

   

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

22

1508

   

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше  28 дол.США і не більше 220 дол.США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 1919 сомів і не більше 15079 сомів

   

14

Прийняття на зберігання документа

55 дол.США за кожен місяць зберігання, що почався

3770 сомів за кожен місяць зберігання, що почався

   

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 18 дол.США і не більше 220 дол.США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 1234 сомів і не більше 15079 сомів

   

16

Вчинення морських протестів

198

13571

   

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

22

1508

   

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

33

2262

   

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

у розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з виїздом за вчинення дії)

   

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

77

5278

   

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

11

754

   

 

   

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

   

 

   

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

88

6032

   

 

   

ІX. ІНШІ ДІЇ

   

 

   

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов'язані з пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур'єрською поштою)

   

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

275

18849

   

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

110

7539

   

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

33

2262

   
           
 

Посол                                                               

М.П.Дорошенко

     
 

Другий секретар з консульських питань

О.П.Шинко

   
 

Спеціаліст з фінансових питань                           

Л.М.Герман

   

 

                                                                                                                                  додаток до Тарифів  від 16.04.2017 р.                               

                                                                                                

                                                                                                                                  додаток до № 71/ВАП/21-582-596   від 03.05.2017 р.                               

 

 

Назва країни

Типи віз та тарифна ставка, встановлена на умовах взаємності

(в доларах США)

 

Примітки

разова

(В)

дворазова

(В)

багаторазова

(В)

разова

(С)

дворазова

(С)

багаторазова

(С)

багаторазова

(D)

Австралія

100

100

100

100

100

100

385

1 – для в’їзду в Україну з метою працевлаштування (мета поїздки 05/04). 

2 – для в’їзду в Україну з метою постійного проживання (мета 06).

3 – для в’їзду в Україну з метою навчання (мета 04/12).

4 – для в’їзду в Україну з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності (мета 07/06).

5 – для в’їзду в Україну на підставі запрошення представництва іноземного суб’єкта господарювання, філії або представництва іноземного банку, філії, відділення, представництва чи іншого структурного осередку громадської (неурядової) організації іноземної держави (мета 05/08 або 05/09).

6 – для в’їзду в Україну з метою возз’єднання сім’ї з особами, які є громадянами України, чи з іноземцями, що отримали посвідку на тимчасове проживання в Україні (мета 03/13 або 03/14).

7 – для в’їзду в Україну з метою провадження культурної, освітньої, наукової, спортивної діяльності, участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи у діяльності волонтерських організацій (мета 07/10).

8для в’їзду в Україну з метою роботи кореспондентом або представником іноземного засобу масової інформації (мета 05/11).

9багаторазова віза терміном дії півроку.

10 багаторазова віза терміном дії один рік.

11 багаторазова віза терміном дії два роки й більше.

б/о – безкоштовно.

* - з громадян США та КСА подвійна оплата за термінове оформлення візових документів не стягується.

 

УВАГА! Відсутність в таблиці інформації про ставки за окремі типи віз означає застосування базових тарифів за їх оформлення.

Австрія

віза не оформлюється

130

Алжир

80

80

80

80

80

80

80

Ангола

100

100

100

100

100

100

100

Аргентина

віза не оформлюється

250

Бельгія

віза не оформлюється

 2611

Бурунді

-

-

-

90

90

120

-

Велика Британія

віза не оформлюється

7331

18282

4183

7334

18286

Данія

віза не оформлюється

5781

3053

4054

Джибуті

95

135

135

95

135

135

135

Ефіопія

-

-

80

-

-

80

80

Ізраїль

віза не оформлюється

1892

Ірландія

віза не оформлюється

101

Італія

віза не оформлюється

152

Йорданія

84

127

254

84

127

254

254

Канада

віза не оформлюється

1501

4752

1253

Киргизстан

віза не оформлюється

1951,3,4,5,6,7,8

952

Республіка Корея

віза не оформлюється

б/о

Кот-д’Івуар

110

110

110

110

110

110

110

Латвія

віза не оформлюється

б/о

Малаві

75

75

75

100

100

300

-

Литва

віза не оформлюється

б/о

Нідерланди

віза не оформлюється

3391,3

1702

2546

Німеччина

віза не оформлюється

б/о

Норвегія

віза не оформлюється

4301

6902

3703

Пакистан

100

155

370

165

255

395

165

Південний Судан

100

100

300

100

100

300

300

Польща

віза не оформлюється

б/о

Португалія

віза не оформлюється

119

Румунія

віза не оформлюється

б/о

Угорщина

віза не оформлюється

б/о

Королівство Саудівська Аравія*

85

130

200

533

600

8009

133310

213311

533

Сербія        

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

б/о

Словаччина

віза не оформлюється

б/о

 

 

 

Султанат Оман

-

-

-

90

90

130

-

США*

віза не оформлюється

3451

  3252,6

1603

    1904,5,7

1608

Туреччина

віза не оформлюється

   851,3,6

Фінляндія

віза не оформлюється

5761

5042

3603

4746

Франція

віза не оформлюється

108

Чехія

віза не оформлюється

139

Чорногорія

віза не оформлюється

б/о

Японія

віза не оформлюється

б/о

                       

 

 


Консульский відділ Посольства України в Киргизькій Республіці
Керівник: Шинко Олександр Петрович
другий секретар з консульських питань
Адреса:

Киргизька Республіка, м. Бішкек, вул. Манас Айили, 1-А

 

Телефон: + 996 701888461
Факс: (996 312) 88 19 15
Ел. пошта: emb_kg@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Прийом громадян з консульських питань:

Понеділок - п'ятниця: 09.00-18.00

Обідня перерва: 13.00-14.00